HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN CỦA VIỆT ĐỨC

Hợp đồng vận chuyển là văn bản giấy tờ về mặt pháp lý về các điều khoản điều kiện thõa thuận giữa hai bên trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng vận chuyển được thõa thuận và ký nhận của 2 bên thông qua chữ ký hoặc đóng dấu. Điều khoản của hợp đồng thường được công ty vận tải đưa ra nhưng dựa trên quy định của pháp luật 

Hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng kinh tế

CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG HỢP ĐỒNG

Chứa các thông tin của 2 bên làm hợp đồng (bên vận chuyển – bên thuê vận chuyển)

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin của người đại diện,…

Chứa các quy ước về hàng hóa mà 2 bên thõa thuận giao dịch (loại hàng, số lượng, quãng đường,…) 

Quy ước về loại hàng hóa, các chứng từ hợp pháp của loại hàng hóa đó,…

Các thõa thuận về bảo quản, bảo hành an toàn,… 

Quy định về giá cả được sự đồng ý của hai bên chi tiết giá cả sẽ được đi kèm theo hợp đồng này. 

Đơn giá, số lượng, thời điểm, tình hình thị trường,…được tính trên hóa đơn. 

Nếu hai bên có những sửa đổi về giá thì sẽ được thông báo trước bằng văn bản thõa thuận.

 

Quy ước về phương thức giao nhận hàng hóa của 2 bên 

Biên bản giao nhận, các phương thức hỗ trợ giao nhận lên, xuống hàng hóa,… 

Thõa thuận về phương thức thanh toán của bên B với bên A 

Bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua chuyển khoản 

Thời hạn thanh toán, hạn mức, lãi suất,…

Chứa các biện pháp bắt buộc phải tuân thủ cho cả 2 bên làm hợp đồng

Trường hợp tranh chấp thì sẽ giải quyểt bằng pháp luật và phí sẽ do bên thua kiện chịu 

Chứa thêm các thõa thuận của hai bên nếu có phát sinh thêm vấn đề

Thời gian bắt đầu có hiệu lực và thời gian kết thúc hiệu lực của hợp đồng 

Phần này xác định về mặc chấp thuận của cả 2 bên 

Xác định về mặt pháp lí nếu 1 trong 2 bên không chối bỏ hợp đồng.

“ Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một Công ty vận chuyển hàng đầu Việt Nam. Phục vụ tốt nhất những Khách hàng trong thị trường mà Công ty có được”. Quyền lợi của các bạn cũng là quyền lợi của Việt Đức chúng tôi!!!
Thanh Quyền
Giám Đốc
Scroll to Top
Gọi điện


Gọi điện
Hotline (24/7)
0946 76 78 78